Ochrana osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Správcem osobních údajů je společnost UNIS-N spol. s r.o. Sídlící na adrese Havlíčkova 447, 264 01 Sedlčany. IČO: 25135724, DIČ: CZ25135724

Shromažďování osobních údajů

Serióznost je naší prioritou a jsme si plně vědomi našich povinností při správě vámi uváděných údajů. Respektujeme soukromí zákazníka a vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom mohli kvalitně realizovat naše služby. Internetový obchod dreveny-nabytek.cz patřící společnosti UNIS-N s r.o. nakládá s osobními daty dle znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Společnost UNIS-N s r.o., je registrovaným správcem osobních údajů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost UNIS-N s r.o. s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů proti zneužití

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací (vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci vaší platby učiněné bankovním převodem). Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost UNIS-N s r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Tyto údaje je možné na žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí uvedené údaje dále zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu dreveny-nabytek.cz, dáváte odesláním objednávky souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našem obchodě, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, a partneři zajišťující platební styk (banky a úvěrové společnosti), vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Společnost UNIS-N s r.o. poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, a podobné. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Mezi tyto důvěryhodné subjekty patří také společnost MITON MEDIA a.s., provozující portál Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu. Společnost MITON MEDIA a.s. se zavazuje uvedené e-mailové adresy nepředávat třetí straně, nepoužívat je k dalším účelům, a do 30-ti dnů je odstranit ze své databáze.

U úřadu na ochranu osobních údajů si můžete ověřit naši registraci.

Přehledovou registraci UNIS-N spol. s r.o. u ÚOOÚ naleznete zde.