Asociace českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářůAsociace českých nábytkářů jejíž členem je i společnost UNIS-N spol. s r. o. je největší a nejprestižnější oborové sdružení výrobců nábytku v České republice. Jeho zrod se vztahuje k roku 1995. Asociace je registrovaná nezisková organizace a hlavním cílem je podpora a zastupování společných zájmů českých podnikatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou a obchodem s nábytkem a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Poslání a cíle Asociace

Posláním a cílem Asociace je podpora a zastupování společných zájmů českých právnických a fyzických osob, které se zabývají výrobou nábytku v České republice. Osoby, které se zabývají vývojem nábytku, obchodem s nábytkem nebo jeho komponenty, nebo jsou dodavateli materiálů pro nábytkářský průmysl. Dále osoby zabývající se vystavováním nábytku na národní a mezinárodní úrovni, mohou být též členy Asociace a jejich zájmy jsou zastupovány a podporovány, pokud se neodlišují od zájmů výrobců nábytku. Členství v Asociaci českých nábytkářů je vyjádřením podpory sektoru výroby nábytku v České republice. Členové asociace českých nábytkářů se zavazují dodržovat morální kodex člena Asociace českých nábytkářů, který je schválen valnou hromadou.

K tomu patří:

 • Podpora odbytu, zpracování marketingových analýz, zpracování statistických přehledů (sortimentní přehledy, způsoby prodeje, regionální přehledy, exportní možnosti, cenové otázky, materiálové možnosti).
 • Odborové veletrhy a výstavy (pořádání, presentace).
 • Styk s veřejností (propagace zásadních charakteristik výrobků).
 • Zamezování nekalé soutěže.
 • Podpora výměny zkušeností.
 • Podpora odborné výchovy učňovského dorostu a růstu mladých odborníků s odborným, středoškolským i vysokoškolským vzděláním.
 • Podpora zvyšování úrovně designu a jakosti nábytku.
 • Zastupování při styku s národními a mezinárodními organizacemi, svazy atd.
 • Podpora realizace činností, které jsou v zájmu Asociace, ale které nelze efektivně vykonávat samostatnými členy (normalizace, informatika, prognózy, studie, bankovní expertizy a poradenství atd.).
 • Uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně s příslušnými odborovými orgány.

Členství v profesním svazu je prestiž

Členství v AČN zvyšuje prestiž firmy, výrobků a služeb. Česká kvalita

 • Členství vyjadřuje filozofii firmy.
 • Členství je sdělením, že naše podnikání je seriózní.
 • Členství prokazuje naše zařazení do podnikatelského prostředí.
 • Členství říká, že jako podnikatel(ka) se nebojíte podívat svému okolí rovně do očí.
 • Členství prokazuje, že jste si jisti stoprocentní kvalitou své odváděné práce.
 • Členství prokazuje vaši hrdost na obor, ve kterém podnikáte a který vás živí.
 • Členství prokazuje perspektivu odvětví jako celku.
 • Členství vyjadřuje naše odhodlání předat své dílo dalším generacím.

Kodex je platný pro všechny členy asociace

Závazný morální kodex člena Asociace českých nábytkářů

 • Jako členové Asociace českých nábytkářů vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno Asociace.
 • Členství v Asociaci budeme prezentovat vhodnou formou ve všech svých podstatných reklamních a propagačních materiálech, pokud tomu nebrání jiné skutečnosti.
 • Jako členové Asociace českých nábytkářů se zavazujeme trvale sledovat závazné předpisy České republiky týkající se předmětu našeho podnikání a budeme je respektovat.
 • Zaručujeme se, že kvalita námi prodávaných výrobků a služeb odpovídá normám platným v Evropské unii a v České republice. To platí i pro materiály, které používáme ve výrobě a při konstrukci nábytku.
 • Nad rámec povinností daných legislativou se zavazujeme provozovat předmět našeho podnikání morálně a čestně a usilovat o nápravu neetického chování v našem oboru.
 • Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání se svými zákazníky, dodavateli a vlastními zaměstnanci považujeme za základ obchodních vztahů.
 • Vůči svým zaměstnancům uplatňujeme pozitivní, nediskriminační a přátelský přístup a budeme potírat negativní jevy na pracovištích.
 • Zavazujeme se v rámci možností naší společnosti, provozovat předmět našeho podnikání s velikou ohleduplností k životnímu prostředí.
 • Jsme si vědomi, že porušení tohoto kodexu může mít za následek naše vyloučení z Asociace českých nábytkářů.

 

Proč nakupovat u nás

 • Prodáváme kvalitní a cenově dostupné výrobky
 • 54 % sortimentu jsou naše vlastní výrobky
 • 97 % produktů jsou české výroby
 • Při nákupu nad 15.000 Kč doprava ZDARMA
 • Možnost atypické úpravy či výroby nábytku
 • Garance výměny či vrácení zboží do 14 dnů
 • Možnost osobního odběru v naší prodejně 
 • Výhodné týdenní akce
 

Zapomenuté heslo

 
načítám...